UE

PEL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój eksportu w firmie PEL Sp. z o.o.”

Cel:. Celem projektu jest wzmocnienie działalności eksportowej firmy PEL Sp. z o.o., aby mogła rozwijać swoją sprzedaż na perspektywicznych dla niej rynkach.

Opis przedsięwzięcia:

Projekt pod tytułem „Rozwój eksportu w firmie PEL Sp. z o.o.” obejmuje zarówno udział w zagranicznych i krajowych wydarzeniach targowych jak i organizacje zagranicznych wyjazdów studyjnych. Produkty eksportowe planowane do sprzedaży na nowych rynkach to sprzęt elektroniki użytkowej HiFi (kolumny, wzmacniacze, kable).

W ramach przeprowadzonych analiz rynkowych, określono, że najbardziej perspektywiczne obecnie rynki docelowe to Niemcy, Francja i Hiszpania. Zaplanowano więc zadania, które umożliwią firmie wejście na te rynki. Najważniejszymi działaniami w branży elektroniki z zakresu Audio, w której działa Spółka PEL, są działania targowe i wizyty studyjne – charakterystyką obu działań jest wykorzystywanie pokoi odsłuchowych jako stoiska i miejsca spotkań z potencjalnymi kontrahentami. W związku z tym, projekt przewiduje udział jako wystawca w trzech najważniejszych targach branżowych, a także 12 wizyt studyjnych na rynki docelowe, które będą powiązane z wybranymi targami. Te działania będą uzupełnione odpowiednio prowadzoną kampanią reklamową, na bazie usług doradczych, reklamy internetowej i przygotowania innych materiałów promocyjnych. Wskazane zadania pozwolą nie tylko pozyskać kontakty handlowe, ale również zrealizować cele projektu i wejść na 3 nowe rynki zagraniczne. Dzięki temu zwiększy się poziom sprzedaży eksportowej firmy, co pozwoli znacząco zwiększyć zyski przedsiębiorstwa. Pozwoli to również uniezależnić się od ewentualnych zawirowań na rynku krajowym.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujące wskaźniki rezultatu:

 • Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki:  – 1
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji – 1
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) –240 577.50 PLN
 • Liczba zagranicznych targów i wystaw międzynarodowy, w których przedsiębiorstwo wzięło udział w charakterze wystawcy – 2
 • Liczba wyjazdowych wizyt studyjnych związanych z zagranicznymi targami i wystawami międzynarodowym – 12
 • Liczba krajowych targów międzynarodowy, w których przedsiębiorstwo wzięło udział w charakterze wystawcy – 1
 • Liczba wyprodukowanych obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych – 3
 • Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki – 1 
 • Liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu (kryterium C.2) Kontrakt handlowy/ udokumentowana sprzedaż są liczone dla niepowtarzalnego kontrahenta – 5
 • Liczba nowych rynków zagranicznych – 3

Wartość projektu:  623 490,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 382 912,50 zł